Επικοινωνία

Ιε­ρός Να­ός Α­γί­ας Άν­νης
(Αλέκτορα)

Πανηγυρίζει την 9ην Δεκεμβρίου και 25ην Ιουλίου

Εφη­μέ­ρι­ος: Οικ. Χρι­στό­δου­λος Κων­στα­ντί­νου (τηλ. 25221079, 99211316)