Επικοινωνία

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου
(Μελάνδρα)

Πανηγυρίζει την 6η Δεκεμβρίου και 20 Μαΐου

Εφημέριος: Από την Χωρεπισκοπήν Αρσινόης (τηλ. 26352515)